Mở booking: Biệt thự song lập sông - Đảo Phượng Hoàng

????????Mở booking sản phẩm đặc biệt????????
 
???? Biệt thự song lập sông Đảo Phượng Hoàng - Khu Phoenix North
- Diện tích : 8x20 , 10x20 , 12x20
- Thời gian : 9h00 - 17h00 Thứ Bảy (ngày 03/04)
- Địa điểm : sàn giao dịch AquaCity
 
 
- Các layout mẫu nhà của từng loại diện tích như sau:
* 8 x 20:
 
 
* 10 x 20:
 
 
* 12 x 20:
 
 
????KH trải nghiệm cano đường sông / tham quan khu phố mẫu
 

Từ khóa Đảo Phượng Hoàng; Biệt thự song lập; booking; Aquacity; Aqua city